METSAM

METSAM, Bilkent Holding ve Samm Teknoloji işbirliği ile kurulmuş, iç kaynaklarımızla optik fiber üretmeyi amaçlayan bir ortaklıktır. Optik fiber üretiminin yanı sıra, fotonik ve bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapmayı da hedeflemektedir. Üretim ve araştırma merkezi, Bilkent Üniversitesi kampüsündeki çözüm ortağı olan UNAM (Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi) içersinde konumlanmaktadır.

Optik Fiber, kablonun tam ortasında konumlanarak ışığın içerisinden iletildiği fiber optik kabloların ana bileşenidir. Ne yazık ki günümüzde optik fiber ithal edilen bir bileşen durumundadır. Fiber optik kablo üretiminde yüksek metrajlara sahip, birçok farklı firmanın bu alanda üretim yaptığı ve bölgeyi bu konuda besleme kapasitesine sahip olan bir ülke olarak, üretimin tamamını yerlileştirme üzerine çalışmak METSAM’ın amaçlarının en önünde gelmektedir. Günümüzde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne (CERN) bile kablo temin edebilecek kadar güçlü şirketlerimizin olduğu göz önünde bulundurulunca, üretimin tamamının kendi iç kaynaklarımızla yapılmasının ne kadar önemli olduğunu anlamak zor olmayacaktır.

Tunc-Batum

Genel Müdür
Tunç Batum
(Meteksan)

Mustafa-aksit

Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Akşit
(Samm Teknoloji)

Optik fiber üretiminin bir diğer önemli noktası ise kalitedir. Fiber optik kabloların ışığı taşıyan bileşeni olarak optik fiber kalitesi, kabloya dair en önemli hususlardan birini oluşturur. Yüksek kalitede ve yeni teknolojilere uygun üretimin yapılabilmesi için akademik bilginin ve teknik bilginin tek elde birleşmesi gerekmektedir. Bu noktada Bilkent Holding'in METSAM'a sağlayabileceği akademik bilgi ve Samm Teknoloji'nin sağlayabileceği teknik ve sektörel bilgi birbirlerini tamamlayacak ve dünya klasmanında yüksek kalitede ürünler üretilmesini sağlayacaktır.

METSAM’ı oluşturan paydaşlarla ve bugüne kadar gelen bilimsel, teknik ve sektörel bilgiyle, uluslararası başarıların yakalanması işten bile değildir. Birlikte çalışmaya, üretmeye ve çevremizde gördüğümüz sorunlara birlikte çözüm bulmaya inanan kurumlar olarak ülkemizdeki ihtiyacı tespit edip bu konuda çözüme ulaşmak adına yeni adımlar atmaktan mutluluk duyuyoruz. 2022 yılında üretime başlama hedefine son sürat ilerliyoruz.

Çözüm Ortağı: UNAM

Bilkent Üniversitesi UNAM, nanobilim ve nanoteknoloji çatısı altında malzeme bilimleri ve mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, fizik, kimya, moleküler biyoloji gibi disiplinlerde uluslararası bilimsel ve teknolojik mükemmeliyeti geliştirmek amacıyla Bilkent’te Ulusal Laboratuvar olarak 2007 yılında kurulmuştur. Daha sonrasında, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, 16 Ağustos 2017 tarihinde yeterlik alarak, ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi’nden birisi olmuştur.

UNAM optik fiber teknolojisindeki akademik ve teknik altyapısı ile METSAM'daki önemli bileşenlerden biri olacaktır.

unam_logo
Scroll to Top